laupäev, 10. märts 2018

2. klasside lennuõhtu

Naistepäeval, 8. märtsil toimus 2. klasside lennuõhtu. Seekord toimusid õpilaste juhendamisel erinevad töötoad, kus lapsevanemad said oma teadmised ja oskused proovile panna. Õpilased juhendasid lapsevanemaid rebase voltimisel, inimese kehaosade määramisel, kooli laulu õigesse järjekorda panemisel ning keskkonnas Kahoot! viktoriini küsimustele vastamisel. Samal ajal valmisid aulas õpilaste poolt naistepäeva-ja lennuõhtuteemalised plakatid. Õhtu jätkus aulas, kus iga klass ühe etteastega lapsevanematele esines. Lõpetuseks tantsisid õpilased koos vanematega rumbat. Enne kojuminekut kinkisid poisid naistepäeva puhul naisterahvastele õpilaste ja õpetajate ühistööna meisterdatud lilli. Täname kõiki õpilasi ja lapsevanemaid toreda õhtu eest!
kolmapäev, 21. veebruar 2018

3. klasside lennuõhtu

20. veebruaril toimus 3.klasside lennuõhtu. Seekord vahetati ära rollid. Lapsevanemad said olla õpilase rollis ja nende lastest said õpetajad. Tublid õpetajad viisid läbi 5 tundi. Esimeseks tunniks oli matemaatika, kus kontrolliti korrutustabeli teadmisi. Teises tunnis toimus rühmatööna Eesti teemalise luuletuse koostamine. Kolmandas tunnis said vanemad oma kunstilist kätt proovile panna, kus tehti rühmatööna EV 100 plakat. Neljandas tunnis said vanemad kasutada nutivahendeid ja kahoodi teel kontrolliti nende teadmisi. Õhtu lõppes kõik koos ühise rumba tantsimisega. Suur kiitus tublidele lastele ja suured tänud vanematele :)