laupäev, 10. märts 2018

2. klasside lennuõhtu

Naistepäeval, 8. märtsil toimus 2. klasside lennuõhtu. Seekord toimusid õpilaste juhendamisel erinevad töötoad, kus lapsevanemad said oma teadmised ja oskused proovile panna. Õpilased juhendasid lapsevanemaid rebase voltimisel, inimese kehaosade määramisel, kooli laulu õigesse järjekorda panemisel ning keskkonnas Kahoot! viktoriini küsimustele vastamisel. Samal ajal valmisid aulas õpilaste poolt naistepäeva-ja lennuõhtuteemalised plakatid. Õhtu jätkus aulas, kus iga klass ühe etteastega lapsevanematele esines. Lõpetuseks tantsisid õpilased koos vanematega rumbat. Enne kojuminekut kinkisid poisid naistepäeva puhul naisterahvastele õpilaste ja õpetajate ühistööna meisterdatud lilli. Täname kõiki õpilasi ja lapsevanemaid toreda õhtu eest!
kolmapäev, 21. veebruar 2018

3. klasside lennuõhtu

20. veebruaril toimus 3.klasside lennuõhtu. Seekord vahetati ära rollid. Lapsevanemad said olla õpilase rollis ja nende lastest said õpetajad. Tublid õpetajad viisid läbi 5 tundi. Esimeseks tunniks oli matemaatika, kus kontrolliti korrutustabeli teadmisi. Teises tunnis toimus rühmatööna Eesti teemalise luuletuse koostamine. Kolmandas tunnis said vanemad oma kunstilist kätt proovile panna, kus tehti rühmatööna EV 100 plakat. Neljandas tunnis said vanemad kasutada nutivahendeid ja kahoodi teel kontrolliti nende teadmisi. Õhtu lõppes kõik koos ühise rumba tantsimisega. Suur kiitus tublidele lastele ja suured tänud vanematele :)


pühapäev, 17. detsember 2017

Vanamõisa Jõulumaa oli täis üllatusi

Käisime külas jõuluvanal. Julgemad lugesid talle salme ja kõik koos esitasime muusikaõpetaja Kairega õpitud "Päkapiku laulu". Tutvusime sepatööga, meisterdasime päkapikku, tutvusime erinevate talulindude ja -loomadega. Aitasime muinasjututoas Lumivalgekest ning saime sõita jõulurongiga. Lõpetuseks ootas meid vahva näidend päkapikkudest ning soe supp ja maitsev kaneelirull. Ilm oli küll karge, aga päike paistis ja oli mõnus koos aega veeta.


pühapäev, 19. november 2017

Teadusteater ja e-külalistund

Koolis toimub kogu aeg midagi põnevat. Siin on mõned näited 2. c klassis toimunust.
Mõni aeg tagasi tegime klassis teadusteatrit. Kõik katsed olid mingil moel veega seotud, hoolega läbi mõeldud ja eelnevalt õpilastel kodus järele proovitud. Panime klassi ette laua, mille taga õpilane kaaslastele katset tutvustas ning läbi viis. Katsed olid väga erinevad ja õpilaste huvi toimunu vastu nii suur, et nii mõnigi kippus oma nina "lavale" liiga lähedale pistma. Oli ju vaja olla kindel, kas juhtub ikka see, mis juhtuma peab.Osalesime ka e-külalistunnis, mis tähendab, et külalisõpetaja jõudis meie koolitundi ülekande abil. E-külalistunnis rääkis SA Kiusamise Vastu tegevjuht Triin Toomesaar õpilastele sellest, mis see kiusamine on, kuidas seda ära tunda ning kuidas klassina selle vastu seista. Järgnes arutelu klassis ning rühmatöö, mille raames valmisid seinale plakatid nõuannetega, mida teha selleks, et kõigil oleks klassis hea olla.