pühapäev, 27. august 2017

Kooli algus

30.augustil
kell 18.00 on 1.klassi lastevanemate koosolek aulas, peale seda on  klassi lastevanemate koosolek, kus vanemad saavad tutvuda õpetajaga ja kooli alguseks vajalikku infot.

1.septembril
kell 10.00 kooli sisehoovis 2.-11.klasside aktus ja peale seda klassijuhataja tund (õpilased kogunevad 15 minutit enne klassi)

kell 12.00 1. ja 12. klasside aktus ja peale seda klassijuhataja tund (1.klassi õpilased kogunevad enne aktust klassi)