reede, 17. november 2017

E-õppe päev

Tulemas on põnev e-õppe päev, milles saavad kõik meie kooli õpilased järjekordselt proovile panna kaasaegses ühiskonnas vajalikud iseseisva töö oskused nagu info otsimine, analüüsimine ja sobivas vormis esitamine. Oluliseks väljundiks on koostöö kaasõpilastega kasutades e-kanaleid ja mobiilseid töövahendeid, probleemide lahendamise oskus, juhendite lugemise ning juhendi alusel töö tegemise oskus.   E-õppe päevad on osa Pelgulinna Gümnaasiumi muutunud õpikäsitluse rakendamise programmist, mis aitavad õpilasel saada hakkama erinevate õpisituatsioonide ja väljakutsetega ning õpetavad võtma vastutuse tehtavate iseseisvate ja koduste tööde eest. Peale õppepäeva toimub klassisisene e-õppepäeva analüüsimine, et leida uusi võimalusi ja kitsaskohti vastavas õppemetoodikas.   Ülesanded jagavad õpilastele klassijuhatajad läbi e-kooli 1 päev varem. Õpilased kasutavad ülesannete tegemiseks isiklikke vahendeid kodus, vajadusel tehakse grupitöid ja jagatakse seadmeid. Ülesanded tuleb teha ära vastavalt juhendile ja esitada sobiva kanali kaudu: Ekool, õpiveeb või midagi muud. Ülesannete osas abiks on klassijuhataja läbi e-kanali või telefoni teel, kui selleks peaks põhjus olema. Kooli sellel päeval õpilasi ei oodata.   Õppepäev viikase läbi 24. novembril.   Loodame kõikide vanemate ja õpilaste positiivset toetust! Küsimuste korral palume pöörduda klassijuhataja poole.  

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar